ห้องสีฟ้า

posted on 02 Jun 2012 08:05 by dokushinnyounha
 
 
Cool
 
 
 
สีฟ้า  : โชคดี, การติดต่อสื่อสาร, ฉลาดเฉียบแหลม, การป้องกัน, แรงบันดาลใจ, สงบ, นุ่มนวล,
น้ำ, ทะเล, ความคิดสร้างสรรค์, ลึกลับ, ท้องฟ้า, ท่องเที่ยว, อุทิศตัว, ความก้าวหน้า, อิสระ,
ความรัก, ความเชื่อใจ, เห็นอกเห็นไใจ, ความเศร้า, ความกลุ้มใจ, ความมั่นคง, เป็นปึกแผ่น,
ความเข้าใจ, ความมั่นใจ, การยอมรับ, การอนุรักษ์, ความปลอดภัย, คำสั่ง, สะดวกสบาย,
หนาวเย็น, เทคโนโลยี, ปัญญา, ความคิด, การแบ่งปัน, ความร่วมมือกัน, ความจริงใจ,
ผ่อนคลาย, มิตรภาพ, อดทน

edit @ 2 Jun 2012 08:08:32 by [D]okushin [P]ortable

Comment

Comment:

Tweet

ทำไม เห็นเป็น สี น้ำเงิน อ่ะ :p

#2 By Lumos on 2012-06-04 18:43

สบายตาดีแท้หนอ
big smile big smile Hot! Hot! Hot!